Werk

Koos de Haan –, verpleegkundige.  docent verpleegkunde en verplegingswetenschapper

Ik noem het wel eens gekscherend mijn werkliefde: mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB).  Na jarenlange werkervaring als verpleegkundige bij mensen met LVB ben ik sinds 24 jaar actief als zelfstandig ondernemer binnen dit aandachtsgebied. Van 2009 tot 2012 heb ik mij theoretisch verder verdiept als projectleider van de ontwikkeling van de Leefstijltraining-PLUS.

Sinds 2019 houd ik mij bezig met de ontwikkeling van e-learning over mensen met LVB.

Verpleegkundige

Na mijn HBO-V te hebben afgerond in 1982 en een één jaar durende reis ben ik  begonnen als verpleegkundige in de zorgverlening aan mensen met verstandelijk beperkingen. Hier heb ik in verschillende functies, waaronder leidinggevende functies, altijd gewerkt met de doelgroep mensen met verstandelijke beperkingen, meestal mensen met LVB, veelal gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Docent

Na het afronden van mijn 1e graads lerarenopleiding HGZO in 1989 ben ik direct gaan werken als docent verpleegkunde aan een HBO-V opleiding. In deze periode heb ik mij sterk toegelegd op de ontwikkeling van het onderwijs. Ook ben ik het werkveld ingegaan en nam ik deel aan landelijke commissies. In deze periode heb ik steeds geprobeerd de gehandicaptenzorg, en specifieker de ondersteuning van mensen met LVB, in het onderwijs een plaats te geven.

Verplegingswetenschapper

Acht jaar later, in 1997 ben ik afgestudeerd als verplegingswetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Mijn afstudeeronderwerp ging over mensen met LVB en agressie. Binnen het project Leefstijltraining-PLUS heb ik mij verder bekwaamd in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ik ben ook al jarenlang docent in alle onderzoeksmodules van de GGZ-VS opleiding in Utrecht.

Zelfstandig ondernemer

Na mijn tijd als HBO docent en een éénjarige periode als secretaris van het visitatie traject bij HBO-V’s, heb ik in 2001 de stoute schoenen aangetrokken en ben ik gestart als ondernemer en verleen ik mijn diensten via mijn eenmanszaak Koos de Haan Scholing, Advies en Projecten.

Mentor

Naast alle werkzaamheden ben ik sinds 1991 mentor van een licht verstandelijk beperkte man, Karel genaamd. Hij woont bij mij in de buurt waardoor ik het mentorschap op een zinvolle manier kan vervullen. We hebben in deze jaren veel mooie momenten mogen delen. Zo zijn wij in 2007 samen naar Afrika gereisd om het 51e levensjaar van Karel te vieren. Ook zijn wij in 2014 en 2017, samen met Karels’ beste vriend David, naar Schotland afgereisd. Alle reizen hadden een muzikaal thema. Ten tijde van de trip naar Afrika was Karel zijn grote passie het spelen van de Djembee. Een aantal jaar later bekwaamde Karel zich in het spelen van de doedelzak, vandaar de keuze voor Schotland.

Dit jaar reis ik met de heren af naar Ierland, waar weer andere muziek deels inhoud zal geven.

Arnout Kroezen

“Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

Marlies Brethouwer

“Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

Aart Eliens

“Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs