PUBLICATIES

Publicaties

De afgelopen jaren heb ik verschillende publicaties op mijn naam staan. Wil je meer informatie over een van onderstaande publicaties ontvangen? Mail mij dan gerust!


2021


“Herken mensen met licht verstandelijke beperkingen”,Koos de Haan,TvZ,Verpleegkunde in praktijk en wetenschap,nr 5, Bohn Staflue Van Loghum, Houten 2021.


2019


“Support staff’s perceptions of discontinuing antipsychotics in people with intellectual disabilities in residential care: A mixed-method study”, Kleijwegt, B., Pruijssers, A., de Jong-Bakker, L., de Haan, K., van Os-Medendorp, H., & van Meijel, B. J Appl Res Intellect Disabil., 2019; 1 – 10.

DOI: 10.1111/jar.12577


2018


Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz (2018). Generieke module psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of licht verstandelijke beperking (LVB), J.H. de Haan lid Werkgroep namens V&VN


2018


“Medicatietrouw en wekelijks gebruik van antipsychotica; een kwantitatief onderzoek naar medicatietrouw bij patiënten met een psychotische stoornis”, A. Rijkeboer, Drs. J.H. de Haan en Drs. M. Deen, De Verpleegkundig Specialist, nr 1, 2018.


2017


“Problemen in de begeleiding en behandeling van verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking”, Koos de Haan, Froukje Wielenga, Addy Pruijssers en Berno van Meijel, Verpleegkunde Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen, nr 3, 2017.


2016


“Middelenmisbruik door mensen met lichte verstandelijke beperkingen: de Leefdtijltraining-PLUS”, samen met Froukje Wielenga en Berno van Meijel in Ggz-verpleegkunde in de praktijk, onder redactie van Berno van Meijel, de Tijdstroom, Utrecht.


2012


Leefstijltraining-PLUS

  • Handleiding
  • Werkbladen
  • Verantwoording
  • Implementatiehandleiding 

2008


Samen met Aart Eliens “Verstandelijk gehandicaptenzorg toe aan herbezinning en actie”, Tijdschrift voor verpleegkundigen, nr 11-12, Reed Business Information, Maarssen, 2008.


2007


“Visiteren in Veldhoven; het kan altijd beter”, Markant, nr 6, Bohn Stafleu van Loghum, Houten. In dit artikel wordt Koos de Haan Scholing, Advies en Projecten samen met woonhuiscoördinatoren van Severinus geïnterviewd.

“Karel brengt de stemming er wel in”, Klik, nr 7/8. de aanhef van dit interview met Koos de Haan is hier te lezen

“Visitatie, een leerzaam bezoek”, Tijdschrift voor verpleegkundigen, nr 4, Reed Business Information, Maarssen, 2007.


2005


Handboek Zorg Thuis, “Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg”, Reed Business Information, Maarssen, 2005.


2004


Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg voor een geïntegreerd (V&V) team in de thuiszorg en Handleiding voor het toepassen van het signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg, Utrecht, AVVV, 2004.

Beroepsdeelprofiel, verpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg, Utrecht, AVVV, 2004

Samen met Mieke Hollander (AVVV) “Verplegen in de verstandelijk gehandicaptenzorg”, Tijdschrift voor verpleegkundigen, nr 3, Maarssen, Reed Business Information, 2004.


2003


Beroepscompetentieprofiel;

basisverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg, Utrecht, AVVV, 2003.

Samen met Lonneke van Leeuwen en Jacomine de Lange (Trimbos-instituut)

“Signaleringsinstrumenten voor minimale kwaliteit; samen zorg verbeteren”,

Tijdschrift voor verpleegkundigen, nr 11, Maarssen, Reed Business Information, 2003.

Samen met het Trimbos-instituut

Signaleringsinstrumenten voor minimale kwaliteit van zorg en Handleiding voor het toepassen van het signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg,

Utrecht, AVVV, 2003.


2002


samen met Erly Krommenhoek (Tripode en voorzitter Werveling)

“De verpleegkundige en de moderne verstandelijk gehandicaptenzorg”, Tijdschrift voor verpleegkundigen, nr 11, Maarssen, Reed Business Information, 2002.

De rol van de verpleegkundige in de moderne verstandelijk gehandicaptenzorg;

onderzoeksverslag, Utrecht, AVVV, LCVV en Werveling


1998


Boekbespreking in Verpleegkunde,

nr. 1, Lochem, de Tijdstroom, 1998.


1996


“Het Adaptatiemodel van Roy”

Verpleegkunde Modulair nr. 38, Dwingeloo, Kavanah, 1996


1995


“Het adaptatiemodel van Roy in relatie tot de toepassing in de zwakzinnigenzorg”

in “De praktijk van verpleegkundige theorieën en modellen”, Nijkerk, Intro, 1995


1993


Samen met Cees Swagerman

“Gedragsverandering bij zwakzinnigen”,

Verpleegkunde Modulair nr. 15, Dwingeloo, Kavanah, 1993


1992


“Roy in de Z”,

Tijdschrift voor Ziekenverpleging, nr. 9, Lochem, de Tijdstroom, 1992.

“Orem in de Z”,

Tijdschrift voor Ziekenverpleging, nr. 8, Lochem, de Tijdstroom, 1992.

Arnout Kroezen

“Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

Marlies Brethouwer

“Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

Aart Eliens

“Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs