Supervisie voor leidinggevenden

Van Overvraging naar Aanpassing!

Centraal in Supervisie voor Leidinggevenden staat Reflectie op het beroepsmatig handelen van leidinggevenden, verantwoordelijk voor onderdelen van het zorgaanbod aan de doelgroep LVB binnen de instelling. De deelnemers formuleren voorafgaand aan de bijeenkomst Casuïstiek. De casuïstiek wordt Geanalyseerd op Meerdere Niveaus:

 • Niveau cliënt(en) en/of netwerk
 • Niveau woon-, werk- en leefomstandigheden cliënt(en)
 • Organisatieniveau woon en/of dagbesteding
 • Organisatieniveau Leekerweide
 • Beleidsniveau regio en landelijk
 • Theoretisch niveau
 • Individueel niveau clustermanager(s)

Intervisie voor Begeleiders

Willen jullie op basis van Kennis de Toepassing op mensen met LVB Verkennen door Intervisie? Dat kan!

Volg eerst mijn Online Programma’s. Hierna volgen meerdere bijeenkomsten Intervisie. We maken gebruik van jullie Eigen Voorbeelden.

Waar lopen jullie tegen aan?
In welke Situaties gebeurt steeds hetzelfde?
Zijn jullie Oplossingen niet meer toereikend?

Interesse in Supervisie of Intervisie? Vul het Contactformulier in:

  Arnout Kroezen

  “Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
  Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

  Marlies Brethouwer

  “Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
  Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

  Aart Eliens

  “Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
  Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs