Geaccrediteerd voor

BeroepSpecificatieLICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING Herkennen Uitgebreide versie PE-puntenLICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING Herkennen op Persoonskenmerken Verkorte versie PE-punten
Artsen (ABAN)Cluster 17
Cluster 27
Cluster 37
Verpleegkundig Specialisten (V&VN)7
Verpleegkundigen (V&VN)SPV5
justitieel Verpleegkundigen5
GGZ5
Wijkverpleegkundigen5
Verstandelijk Gehandicapten Zorg5
RegisterpleinClientondersteuners5
Sociaal juridisch Dienstverleners5
GGZ-Agogen5
Klachtenfunctionarissen Gezondheidszorg5
Maatschappelijk Werkers5
Mantelzorgmakelaars5
Sociaal Agogen5
Sociaal Werkers5
LV POH-GGZPraktijkondersteuners5
NVvPOPraktijkondersteuners5
BewindvoerdersNBBI5
HORUS5

Interesse in mijn aanbod? Vul het Contactformulier in:

Arnout Kroezen

“Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

Marlies Brethouwer

“Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

Aart Eliens

“Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs