Trainingen

In mijn aanbod van trainingen staat het aanleren van Vaardigheden centraal.
Het meest belangrijke zijn GespreksVaardigheden.

GespreksVaardigheden moeten aansluiten op de mogelijkheden van mensen met Lichte Verstandelijke Beperkingen. Aanpassingen moeten gemaakt worden in wat je normaal gewend bent.

Naast de GespreksVaardigheden komt de Inhoud van gesprekken aan bod.
Gesprekken voer je met een Houding die aansluit bij mensen met LVB.

Hiervoor is Kennis nodig. Die kan verworven worden door voorafgaand aan de training mijn e-learning te volgen. Ook kan de Kennis tijdens de training aangeleerd worden.

Twee Vormen van Training

Een vier uur durende Training

Drie keer vier uur Training

Interesse in de Training? Vul het Contactformulier in:

Arnout Kroezen

“Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

Marlies Brethouwer

“Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

Aart Eliens

“Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs