Online Training

De Online Trainingen zijn bedoeld voor Professionals in de Zorg- en Dienstverlening die werken met Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen. Een deel van de trainingen is bedoeld voor Professionals die op HBO niveau functioneren. Voor Wetenschappelijk geschoolde Professionals zijn de Trainingen aan hun niveau aangepast.

Een deel van de Online Trainingen zijn gericht op LVB Herkennen. Het andere deel helpt je bij het Begrijpen en Ondersteunen van Mensen met LVB. Beide Online Trainingen gaat uit van de Kenmerken van Mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen.

E-Learning LVB Herkennen op Persoonskenmerken

Verkorte versie

Geaccrediteerd voor Meerdere Beroepen in de Zorg, Welzijn en Bewind voering

E-Learning LVB Herkennen

Uitgebreide Versie

Geaccrediteerd voor Verpleeg kundig Specialisten

E-Learning LVB Begrijpen en Ondersteunen

Geaccrediteerd voor Verpleegkundigen en Jeugdprofessionals

Interesse in Online Training ? Vul het Contactformulier in:

  Arnout Kroezen

  “Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
  Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

  Marlies Brethouwer

  “Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
  Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

  Aart Eliens

  “Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
  Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs