Scan

Van overvraging naar aanpassing!

Wat bied ik u?
Ik Analyseer de werksituatie.
Ik Beoordeel de aansluiting van Voorwaarden en Werkprocessen op de Mogelijkheden van mensen met LVB.
Ik Ondersteun de werkeenheid in de noodzakelijke Aanpassingen.

Dit ziet er als volgt uit:

Interesse in de Scan van uw Werksituatie? Vul het Contactformulier in:

Arnout Kroezen

“Goede mix van praktijkvoorbeelden, van handvatten die wij kunnen toepassen in de praktijk.”
Directeur Beaufin Bewindvoering & Budgetbeheer

Marlies Brethouwer

“Je krijgt de theorie en daarnaast wordt alles geïllustreerd aan de hand van voorbeelden met mensen die zelf LVB hebben, waar Koos mee in gesprek gaat. Dus je ziet meteen waar het over gaat.”
Verpleegkundig Specialist GGZ in opleiding

Aart Eliens

“Ik denk dat hetdeze programma LVB Herkennen heel erg bruikbaar is voor mensen die bij de politie werken, voor juristen, voor huisartsen, verpleegkundigen, maar ook bewindvoerders en mensen die in de maatschappelijke zorg zitten”.
Adviseur kwaliteit van zorg en onderwijs