Over mij

Koos de Haan – verplegingswetenschapper, verpleegkundige en docent verpleegkunde

Ik noem het wel eens gekscherend mijn eerste liefde: werken met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De LVB-zorg in combinatie met verslavingsgevoeligheid is mijn belangrijkste inhoudelijke aandachtsgebied. Na jarenlange werkervaring als verpleegkundige bij LVB’ers ben ik sinds 13 jaar actief als zelfstandig ondernemer binnen dit aandachtsgebied. Een van mijn paradepaardjes is dat ik als projectleider mede heb gezorgd voor de inhoud van de Leefstijltraining-PLUS.

Sinds het afronden van dit project geef ik scholing en advies en voer ik projecten uit binnen dit aandachtsgebied. De opdrachtgevers zijn zeer divers, denk bijvoorbeeld aan instellingen, bedrijven, overheidsinstanties, scholen en individuen.

Verpleegkundige

Na mijn HBO-V te hebben afgerond in 1982 en een één jaar durende reis ben ik mijn carrière begonnen als verpleegkundige in de zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten. Hier heb ik in verschillende functies, waaronder leidinggevende functies, altijd gewerkt met de doelgroep verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek.

Docent

Na het afronden van mijn 1e graads lerarenopleiding HGZO ben ik direct gaan werken als docent verpleegkunde aan de HBO-V opleiding. Sinds deze periode heb ik mij sterk toegelegd op de ontwikkeling van het onderwijs. Zo ben ik het werkveld ingegaan en nam ik deel aan landelijke commissies.

Verplegingswetenschapper en redacteur

8 jaar later, in 1997 ben ik afgestudeerd als verplegingswetenschapper op de Universiteit van Amsterdam. Ook ben ik sinds 1997 lid van de redactie van Verpleegkunde Modulair bij Uitgeverij Kavanah.

Secretaris

In de periode hierna heb ik de switch gemaakt van leraar naar lid van de HBO-raad, waar ik in de jaren 2000 en 2001 secretaris ben geweest van de visitatiecommissie van de HBO-V’s. Het eindrapport van deze visitatie heet Take Five (LINK). In de 4 jaar die daar op volgde ben ik secretaris van de Fractie van 5 van de AVVV geweest.

Zelfstandig ondernemer

Na afronding van dit project heb ik in 2001 de stoute schoenen aangetrokken en ben ik gestart als ondernemer en verleen ik mijn diensten via mijn eenmanszaak Koos de Haan Scholing, Advies en Projecten.

Mentor

Naast alle werkzaamheden ben ik sinds 1991 mentor van een verstandelijk gehandicapte man genaamd Karel. Hij woont inmiddels bij mij in de buurt waardoor ik het mentorschap op een succesvolle manier kan vervullen. We hebben in deze jaren veel mooie momenten mogen delen. Zo zijn wij in 2007 samen naar Afrika gereisd om het 51e levensjaar van Karel te vieren. Ook zijn wij in 2014, samen met Karels’ beste vriend David, naar Schotland afgereisd. Beide reizen hadden een muzikale invloed, ten tijde van de trip naar Afrika was Karel zijn grote passie het spelen van de Djembee. Een aantal jaar later (en nog steeds) was de grote passie van Karel het spelen van de doedelzak, vandaar de keuze voor Schotland.