Geaccrediteerd voor

E-learning Programma’s geaccrediteerd voor:

Beroep Specificatie LVB Herkennen
PE-punten
Artsen (ABAN) Cluster 1 7
  Cluster 2 7
  Cluster 3 7
Verpleegkundig Specialisten (V&VN)   7
Verpleegkundigen (V&VN) SPV 7
  Justitieel Verpleegkundigen 7
  GGZ 7
  Wijkverpleegkundigen 7
  Consultatief Verpleegkundigen GGZ 7
Registerplein Clientondersteuners 7
  Sociaal Juridisch Dienstverleners 7
  GGZ-Agogen 7
  Klachtenfunctionarissen Gezondheidszorg 7
  Maatschappelijk Werkers 7
  Mantelzorgmakelaars 7
  Sociaal Agogen 7
  Sociaal Werkers 7
LV POH-GGZ Praktijkondersteuners 7
NVvPO Praktijkondersteuners 6
Bewindvoerders NBBI 7
  bPBI 7
  VeWeVe 7