– Middelengebruik & Delictgedrag

Uit onderzoek van Van der Nagel, van Duijvenbode, Trentelman & Didden (2014) NTZ 4, naar de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag bij forensische cliƫnten met een LVB, blijkt dat motieven voor middelengebruik bij mensen met LVB vooral copinggerelateerd te zijn. Het gaat hierbij om coping bij emotionele problemen, negatief gedrag en spanningen. Het gaat hierbij om langduriger middelengebruik. Bij aanvang van middelengebruik lijken sociale motieven meer aan de orde te zijn.

–> Bij aanvang van middelengebruik lijkt daarom de benadrukking van de sociale context en de sociale vaardigheden die hierin spelen de meeste aandacht te moeten hebben in de ondersteuning van LVB’ers. Bijvoorbeeld ‘nee zeggen’. Zie hiervoor de Leefstijltraining-PLUS, thema 7.

–> Bij langduriger middelengebruik is training in copingvaardigheden aan te bevelen.