– Verstandelijke Gehandicaptenzorg

Terug naar Scholing

scholing-iconMensen met een verstandelijke beperking zijn er in veel soorten en maten. Mijn aandacht richt zich vooral op mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). En dan vooral de groep die extra problemen heeft. Hierbij valt te denken aan gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, verslaving en justitiële problemen. Bij al deze extra problemen is bijna altijd sprake van ‘beperkte sociale aanpassing’. Zo zullen veel van deze LVB’ers in voor hen lastige sociale situaties dan wel met agressiviteit, dan wel met teruggetrokken gedrag reageren. Ook hebben zij vaak moeite met het tegengaan van hun impulsen. Dit leidt er soms toe dat zij erg gemakkelijk over te halen zijn om een jointje op te steken of om mee te doen aan een kraak.

Training Licht Verstandelijke Beperking

In het werken met LVB’ers is het allereerst van belang om ‘hun gedrag te begrijpen’. In de training wordt een onderscheid gemaakt tussen gedrag dat voortkomt uit zaken die langdurig spelen, constitutioneel zijn, en zaken die meer verbonden kunnen worden aan specifieke situaties, situationeel. De constitutionele verklaring wordt vooral gevonden in het niet evenwichtig zijn van de cognitieve en de emotionele ontwikkeling. We spreken dan van een disharmonische ontwikkeling. Bij een situationele verklaring van gedrag wordt gebruik gemaakt van het Tweesystemen model, een verklaringsmodel over de werking van hersenen. Beter inzicht in het hoe en waarom van gedrag is van groot belang om te kunnen begrijpen op welke wijze LVB’ers bij voorkeur ondersteund moeten worden. Dit is het belangrijke andere onderdeel van de (basis)training.

Deze inhoud maakt onderdeel uit van module die ik verzorg bij de Leergang LVB, van Buro TOV (Leekerweide).

Leefstijltraining-PLUS

In deze training wordt geleerd hoe de Leefstijltraining-PLUS (voor informatie klik hier) toegepast moet worden. Naast een inleiding op de problematiek van middelenmisbruik bij LVB’ers, wordt aangeleerd hoe de verschillende thema’s gehanteerd kunnen worden.

Inzicht in het gedrag van LVB’ers, zoals hierboven beschreven, is noodzakelijk om de training te volgen.

Aan professionals uit de zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten wordt aangeraden om de training uit te breiden. Hierbij worden vragen beantwoord als hoe herken ik dat iemand gebruikt, hoe maak ik het gebruik bespreekbaar, hoe breng ik het middelengebruik in kaart?

Deze training, of onderdelen ervan, is gegeven bij Talant.

Coaching (persoonlijk/team)

Werk goed uitvoeren is verbonden aan gedegen kennis en vaardigheden. Maar niet alleen, de persoon van de professional speelt ook een grote rol. Zaken als wie ben ik, waar sta ik voor, hoe pak ik zaken aan, vormen onderdeel van de persoonlijkheid. In individuele coaching kunnen dergelijke vraagstukken uitgeplozen worden. Waarover gesproken wordt en wat behaald moet worden bepaalt de gecoachte.

Bij teamcoaching draait het vooral om de onderlinge samenwerking binnen het team. Wat gebeurt daarin? Wat is daaraan kenmerkend? In welke stadium van ontwikkeling bevindt het team zich? Dit zijn vragen die in teamcoaching eerst duidelijk moeten worden, voordat gewerkt kan worden aan het verbeteren van de teamsamenwerking.

Veel studenten die ik in de loop van 25 jaar onderwijs heb begeleid, hebben individuele coaching ontvangen.

Workshops/Lezingen

Het kenmerk van workshops en lezingen, is dat ze relatief kort zijn. In die beperkte tijd kan ik een eerste verkenning van de doelgroep mensen met een LVB maken. Daarnaast doe ik meestal hetzelfde over middelengebruik. Om interactie te bevorderen, maak ik vaak gebruik van een quiz.

Op meerdere landelijke congressen ben ik hoofdspreker (ECB) of workshopleider (Leids Congresbureau, Sympopna en Timmx3) geweest. Daarnaast heb ik regelmatig referaten verzorgd (Brijder, Parnassia en Pro Persona).