– Onderwijs

Terug naar Scholing

In het ROC en HBO beroepsonderwijs worden veel lessen gegeven. Helaas gebeurt dit regelmatig door docenten die beperkte praktijkervaring hebben of waarvan die ervaring vele jaren achter hen ligt. Beroepsonderwijs hoort zich te kenmerken door koppelingen met de praktijk, bijvoorbeeld door veel voorbeelden te gebruiken.

Ik heb recent meegewerkt aan het schrijven van casuïstiek die in de module Verstandelijk Gehandicaptenzorg van de HBO-V van Hogeschool Inholland wordt gebruikt. Daarnaast geef ik in deze module een gastles over de praktijk van ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Deskundigheidsbevordering

In de praktijk van de zorgverlening worden regelmatig klinische lessen of (lunch)referaten gehouden. Hiervoor zijn basale didactische bekwaamheden nodig. Hiervan is lesvoorbereiding een heel belangrijk onderdeel.

Deze inhoud maakt onderdeel uit van de module Deskundigheidsbevordering die ik verzorg bij de GGZ-VS opleiding (opleiding tot verpleegkundig specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg, in Utrecht).

Begeleiding en onderwijs in Wetenschappelijk Onderzoek

Begrijpen wat wetenschappelijk onderzoek is en hoe het wordt uitgevoerd vergt meer dan gemiddelde cognitieve vaardigheden. Het vergt een hoog abstractieniveau en bovendien moet een ‘nieuwe taal’ aangeleerd worden. Of je nu alleen maar onderzoek artikelen leest of zelfstandig onderzoek uitvoert, het kost veel tijd om je de benodigde kennis en vaardigheden eigen te maken.

In de drie modules Onderzoek van de GGZ-VS opleiding (opleiding tot verpleegkundig specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg, in Utrecht), worden de studenten meegenomen in het leren begrijpen van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien worden ze geschoold in het opzetten van een onderzoeksplan en voeren ze zelfstandig een onderzoek uit. Van dit laatste dienen ze een artikel te schrijven. In alle drie de modules voer ik al jaren onderwijstaken uit.