– Geestelijke gezondheidszorg & verslavingszorg

Terug naar Scholing

Een mannelijke cliënt is gediagnostiseerd met een persoonlijkheidsstoornis, antisociale type en heeft niet het grootste denkvermogen, een klein ‘snappertje’. Dit is een voorbeeld van een diagnose gebaseerd op de DSM IV, die gebruikelijk is in de GGZ. In de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking zal deze man hoogstwaarschijnlijk bekend staan als LVB’er. Het gedrag is hetzelfde, de interpretatie ervan verschillend. Daarmee zullen in de behandeling en ondersteuning andere dingen gebeuren.

Licht Verstandelijk Beperkten Training

In deze training wordt vooral ingegaan op het ‘leren begrijpen van het gedrag van LVB’ers’, daarnaast wordt verduidelijkt dat er in de kijk naar deze doelgroep gebruik gemaakt moet worden van een ‘integratieve diagnose’. Hoe ziet die eruit? Wat zijn de verschillende onderdelen?

Deze inhoud maakt onderdeel uit van de LVB-module die ik verzorg bij de GGZ-VS opleiding (opleiding tot verpleegkundig specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg, in Utrecht). In verschillende in company trainingen is een deel van de beschreven inhoud onderdeel geweest van de training, bijvoorbeeld in een training bij Palier/Parnassia en bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van GGZ-NHN.

Leefstijltraining-PLUS

In deze training wordt geleerd hoe de Leefstijltraining-PLUS (voor informatie klik hier) toegepast moet worden. Naast een inleiding op de problematiek van middelenmisbruik bij LVB’ers, wordt aangeleerd hoe de verschillende thema’s gehanteerd kunnen worden.

Inzicht in het gedrag van LVB’ers, zoals hierboven beschreven, is noodzakelijk om de training te volgen. Dit geldt zeker voor professionals uit de GGZ.

Aan professionals uit de GGZ wordt aangeraden om de training uit te breiden. Hierbij worden vragen beantwoord als hoe herken ik dat iemand gebruikt, hoe maak ik het gebruik bespreekbaar, hoe breng ik het middelengebruik in kaart?

Deze training, of onderdelen ervan, is gegeven bij Palier/Parnassia en bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van GGZ-NHN.

Coaching (persoonlijk/team)

Werk goed uitvoeren is verbonden aan gedegen kennis en vaardigheden. Maar niet alleen, de persoon van de professional speelt ook een grote rol. Zaken als wie ben ik, waar sta ik voor, hoe pak ik zaken aan, vormen onderdeel van de persoonlijkheid. In individuele coaching kunnen dergelijke vraagstukken uitgeplozen worden. Waarover gesproken wordt en wat behaald moet worden bepaalt de gecoachte.

Bij teamcoaching draait het vooral om de onderlinge samenwerking binnen het team. Wat gebeurt daarin? Wat is daaraan kenmerkend? In welke stadium van ontwikkeling bevindt het team zich? Dit zijn vragen die in teamcoaching eerst duidelijk moeten worden, voordat gewerkt kan worden aan het verbeteren van de teamsamenwerking.

Veel studenten die ik in de loop van 25 jaar onderwijs heb begeleid, hebben individuele coaching ontvangen.

Workshops/Lezingen

Het kenmerk van workshops en lezingen, is dat ze relatief kort zijn. In die beperkte tijd kan ik een eerste verkenning van de doelgroep mensen met een LVB maken. Daarnaast doe ik meestal hetzelfde over middelengebruik. Om interactie te bevorderen, maak ik vaak gebruik van een quiz.

Op meerdere landelijke congressen ben ik hoofdspreker (ECB) of workshopleider (Leids Congresbureau, Sympopna en Timmx3) geweest. Daarnaast heb ik regelmatig referaten verzorgd (Brijder, Parnassia en Pro Persona).