– Verstandelijk gehandicaptenzorg

Terug naar Advies en Projecten

In de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking ontmoeten we veel doelgroepen. Eén daarvan is de groep mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Van oudsher minder aanwezig in deze tak van zorgverlening, de laatste jaren steeds meer. Maar hoe gaat u met hen om? Zorgt u zoals bij andere doelgroepen of heeft ondersteuning al ingang gevonden? Kunnen de handen op de rug blijven, of neemt u taken vanzelfsprekend over? Een andere manier van dienstverlening, aangepast aan de doelgroep, is niet altijd vanzelfsprekend!

Organisatiescan en implementatie aanbevelingen

Om na te gaan of uw organisatie goed is afgestemd op de dienstverlening aan de LVB doelgroep, heb ik een scan ontwikkeld. Hiermee kan ik noodzakelijke voorwaarden in uw organisatie toetsen op haar LVB-gevoeligheid. Denk hierbij aan de visie die wordt gehanteerd, maar ook aan de samenwerking met belangrijke andere organisaties, of de competenties van de medewerkers die betrokken zijn bij de LVB doelgroep. Wanneer ik met uw medewerkers een beeld heb gevormd, kan ik komen tot adviezen voor noodzakelijke aanpassingen.

Bij de instelling Leekerweide in Wognum heb ik in 2011 dit proces succesvol uitgevoerd. Samen met een aantal sleutelfiguren is de organisatie (inhoudelijk) geanalyseerd, en is een beleidsadvies geformuleerd. Grote delen daarvan zijn inmiddels geïmplementeerd, hebben handen en voeten gekregen.

Implementatie Leefstijltraining-PLUS

De Leefstijltraining-PLUS (voor informatie klik hier) wordt gebruikt als individuele behandelmodule wanneer mensen met LVB problemen hebben met middelengebruik. Deze behandeling is niet louter een individueel gebeuren, zij heeft haar angels in veel delen van de organisatie en daarbuiten. Ik help u om hier achter te komen en in samenhang met al die onderdelen de Leefstijltraining-PLUS te implementeren.

Dit is al succesvol gebeurd bij onderdelen van Esdege-Reigersdaal en ’s Heeren Loo Noord-Holland tijdens de ontwikkeling van de Leefstijltraining-PLUS.

Activiteitenadvies

Wat is nu normaler in het leven dan een zinvolle daginvulling? Het leidt tot tevreden vermoeidheid. Waarom is de daginvulling van veel mensen met LVB zo mager? Waarom is het vaak een aaneenschakeling van ‘lege zondagen’? Is het gek dat mensen in die omstandigheden problemen vertonen? Ik zou willen stellen dat dit mede het gevolg is van ledigheid.

Laat mij met u meekijken, mensen met LVB interviewen, maar ook uw medewerkers. Wedden dat ik op basis van de verkregen informatie kan komen tot aanbevelingen voor zinvolle daginvulling?

In de tijd dat ik als ondersteuner van mensen met LVB werkte deden we niet anders dan zoeken naar een op het individu afgestemde daginvulling. Niet dat er nooit problemen waren, maar ze waren veel minder frequent en intens. Een mooi resultaat, toch?