– Onderwijs

Terug naar Advies en Projecten

In 2012 zijn nieuwe beroepsprofielen voor onder meer de verpleegkundige gepubliceerd. Hierna is het nieuwe opleidingsprofiel voor de HBO-v’s uitgewerkt. Vanuit deze documenten is het duidelijk dat er veel gaat veranderen in het HBO onderwijs voor verpleegkundigen. Denken of indelen in velden is niet meer van deze tijd. Patiënten bewegen zich immers door alle ‘oude velden’ heen. Bovendien komt een ziekte vrijwel nooit meer alleen voor.

Curriculum LVB

Bovenstaande werkelijkheid wordt volkomen duidelijk wanneer we denken vanuit de problematiek van en rondom mensen met LVB. Van de ±2.500.000 mensen die op basis van de IQ score ingedeeld kunnen worden bij de doelgroep LVB, zijn er vermoedelijk enige honderdduizenden met bijkomende problematiek. Dit kan psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en bijkomende somatische problematiek zijn. Een deel van hen is ook (regelmatig) in aanraking met Justitie. Meer multi morbide is bijna niet te vinden!

Bovendien wonen mensen met LVB vrijwel overal. Gewoon thuis bij hun ouders, zelfstandig, in de zorgverlening voor mensen met een Verstandelijke Beperking, GGZ instellingen, Forensische zorg, Jeugdzorg, enz. Een grote diversiteit en daarmee een grote verscheidenheid aan hulpverlening of ondersteuning die zij ontvangen.

Vanuit het kader van de doelgroep mensen met LVB is zinvol en op de toekomst afgestemd onderwijs te ontwikkelen. Denk aan een afstudeerminor in het vierde jaar. Alle daarvoor noodzakelijke ingrediënten zijn aanwezig!

Ik help u graag om aan dit onderwijs vorm te geven. Vanuit mijn vroegere baan als docent verpleegkunde aan een HBO-v, heb ik jaren gewerkt aan curriculumontwikkeling. Samen met de door mij verworven expertise over mensen met LVB ben ik goed in staat u te adviseren in de ontwikkeling van dit onderdeel van het onderwijs. Bovendien schuw ik het niet om dit onderdeel van het curriculum in samenspraak met u te schrijven.

Ook kan ik gastlessen verzorgen over mensen met LVB. Sinds 2015 doe ik dat al bij Hogeschool Inholland.