– Geestelijke Gezondheidszorg & Verslavingszorg

Terug naar Advies en Projecten

Door de GGZ worden veel mensen met LVB ondersteund. Schattingen lopen uiteen van 10 – 40% van de cliëntpopulatie. De ‘afdelingen’ waar zij zorgverlening ontvangen zijn ACT-teams, opvang voorzieningen, woon- en verblijfsafdelingen, dubbele diagnose afdelingen en forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s). Op FPA’s lopen de schattingen op naar 50 – 70% (Neijmeijer, Moerdijk, Veneberg & Muusse, 2010).

In de verslavingszorg is het onduidelijk welk percentage van de cliënten een LVB heeft. Dat het er velen zijn staat echter buiten kijf.

De GGZ en verslavingszorg organisaties zijn echter afgestemd op de reguliere patiënten. Vrijwel nergens zijn aanpassingen gemaakt naar de doelgroep LVB. Ik kan u helpen deze te realiseren

Organisatiescan en implementatie aanbevelingen

Met een door mij ontwikkelde organisatiescan naar de gevoeligheid van de organisatie voor mensen met LVB, kan ik na interviews met medewerkers uit alle lagen van de organisatie, een analyse maken. Hebben de medewerkers voldoende kennis van de doelgroep? Is de behandeling aangepast aan het niveau van mensen met LVB? Is de bejegening van hen in orde?

In stages en scholingen bij Palier/Parnassia en de FPA van GGZ NHN is gebleken dat medewerkers mijn feedback beamen en er gevoelig voor zijn. Samen met mijn bij Leekerweide opgedane ervaring (link naar boven), denk ik u zinvol te kunnen ondersteunen in het formuleren van uw LVB-beleid. Bovendien kan ik u helpen dit beleid te implementeren.

Implementatie Leefstijltraining-PLUS

De Leefstijltraining-PLUS (voor informatie klik hier) wordt gebruikt als individuele behandelmodule wanneer mensen met LVB problemen hebben met middelengebruik. In de GGZ en verslavingszorg bent u gewend om cliënten te behandelen. Het behandelen van mensen met LVB vraagt echter om andere competenties en voorwaarden. Het geheel van de organisatie moet erop aangepast zijn. Ik help u in het constateren van de noodzakelijke aanpassingen en in de praktische implementatie ervan.

Bij onderdelen van Brijder verslavingszorg in Noord-Holland is dit al eens uitgevoerd tijdens de ontwikkeling van de Leefstijltraining-PLUS.

Activiteitenadvies

De dag van psychiatrische patiënten wordt vaak met enige therapieën gevuld. Is hierbij echter sprake van zinvolle daginvulling voor mensen met LVB? Ik wens dat te betwijfelen. Vaak is die te therapeutisch van aard, te weinig afgestemd op de specifieke behoeften van LVB’ers.

In stages en scholingen bij Palier/Parnassia en de FPA van GGZ NHN heb ik veel van gedachten gewisseld over deze belangrijke invalshoek. Mijn analyses werden herkend en men was vast en zeker van plan om invulling te geven aan mijn adviezen. Samen met mijn werkervaring met mensen met LVB en de implementatietrajecten die ik heb gelopen (link naar onderdeel ‘werk’), denk ik u van dienst te kunnen zijn bij activiteiten adviezen.